Гръцки език

Университетски преподаватели ще работят с вас по утвърдената "атинска" система Επικοινωνηστε ελληνικα („Общувайте на гръцки”). Малките групи (до 7 души) гарантират индивидуалния подход и внимание към всеки курсист. Ефективно, професионално и в приятна обстановка, обучението в Езикова школа БУК ви помага да преодолеете езиковата бариера и да общувате пълноценно на гръцки.


Успешно завършилите курса получават сертификат за покриване на ниво.

Нека говорим.... гръцки!