Авиационен английски

Професионална подготовка за изпит ТЕА, според изискванията на ИКАО (ICAO).

Учебни пособия: учебници на издателствата Macmillan и Oxford University Press, листовки, ситуационни занятия, упражнения за комуникация, езикова подготовка - граматика и лексика ниво В1-В2 от ЕЕР. Форма на обучение: индивидуално и в групи по двама.- Курс 21 часа - кратък. Подготовка по формата на изпита и систематизация, листовки, ситуационни занятия.

Начин на плащане - при записване се заплащат учебните материали и стойността на курса.

Цена  индивидуално: 378 лв.

Цена в група от двама: 252 лв./човек


- Курс 40 часа - пълен. Подготовка по формата на изпита и систематизация, листовки, ситуационни занятия, упражнения за комуникация, езикова подготовка, граматика и лексика ниво В1-В2 от ЕЕР.

Начин на плащане - при записване се заплащат учебните материали и стойността на курса.

Цена  индивидуално: 720 лв.

Цена в група от двама: 480 лв./човек


- Курс 51 часа - разширен. Подготовка по формата на изпита и систематизация, листовки, ситуационни занятия, упражнения за комуникация, езикова подготовка, граматика и лексика ниво В1-В2 от ЕЕР. Пробни тестове и анализ

Начин на плащане - при записване се заплащат учебните материали и стойността на курса.

Цена  индивидуално: 918 лв.

Цена в група от двама: 612 лв./човек